• EKSPERTER I FALDSIKRING
  • FALDSIKRING TIL ALLE OPGAVER
  • FALDSIKRINGSUDSTYR I HØJ KVALITET
  • PLANLÆGNING = DIN SIKKERHED

Faldsikringsløsninger

Behovet for faldsikring

Faldsikring er afgørende, da nedstyrtning fra arbejde i højden, desværre er en af de førende årsager til arbejdsrelaterede skader og dødsfald. Enhver der begiver sig op i højden uden velovervejet faldsikring, er i fare for at falde – selv en der har stor erfaring med at arbejde i højden. Af alle områder indenfor sikkerhedsbranchen, er faldsikring et af de mest komplekse områder. Og det er ofte, det tilsyneladende ufarlige der forårasger faldulykker. Men når uheldet er ude, er der store menneskelige omkostninger forbundet. Faldsikring.nu er et professionelt team af fagfolk, der står klar til at sørge for optimal sikkerhed og arbejdsvilkår ved arbejde i højden, så du kan fokusere på de omkringliggende opgaver.

Regler ved faldsikring

Arbejdstilsynets vejledninger i forhold til faldsikring kan findes her. Når arbejdsopgaver i højden skal løses, er faldsikringsudstyr lovpligtigt som et personligt værnemiddel, der beskytter mod nedstyrtning. Ulykker forårsaget af nedstyrtning, er blandt de alvorligste på arbejdsmarkedet – Derfor er faldsikring ikke blot vigtigt fordi det er lovpligtigt, men særligt for sikkerhedens skyld. Faldsikring omfatter som minimum foranstaltninger til at:

• Hindre personer i at falde.
• Opfange faldende personer.
• Sikre arbejdsstillingen så nedstyrtning begrænses.
En dybdegående gennemgang af reglerne ved faldsikring findes her.

Planlægning af faldsikring

Inden man kan planlægge hvilken faldsikringsløsning der er passende, for at afvikle arbejdsopgaven forsvarligt, skal de mulige nedstyrtningsfarer vurderes. En vurdering af individuelle nedstyrtningsfarer giver en uvurderlig mængde information. Her er det vigtigt at vurderingen sker i forhold til alle relevante faktorer, og ikke blot hvad der er lovpligtigt. Arbejdsfrekvensen, opgavens varighed, lignende arbejdsområder, arealhindringer, miljøforhold og årsagen til eksponeringen skal også undersøges. Succesfulde faldsikringsløsninger afhænger af en grundig planlægning. Mere information om planlægning af faldsikring kan findes her.

Faldsikringsløsninger

Efter grundig planlægning kan faldsikringsløsningen identificeres og udvikles ud fra arbejdsgiverens politik og budget. Faldsikring.nu har mange års erfaring inden for faldsikring og faldsikringsløsninger. Hvilket betyder at du får professionel service når du handler med os, fordi vi ved præcis hvordan tingene skal gøres. Ankerpunkter, sikringsystemer og rækværk kan anvendes individuelt eller kombineres med hinanden, alt efter projektets behov. Dette giver optimal sikkerhed, samt øger brugervenligheden. Vores faldsikringsløsniger indpasses desuden med de øvrige aktiviteter på arbejdspladsen, så vi ikke interferere med den daglige arbejdsgang. Brug vores kontaktformular, så udarbejder vi en succesfuld faldsikringløsning, hvor planlægningen er fundamentet for en effektiv løsning.

Energi ved faldsikring

Faldsikring handler i særdeleshed om energi. Den energi, der genereres i et fald, skal fordeles på en sådan måde, at den ikke vil besejre ankeret eller beskadige arbejderen. Brugerne af faldsikringsløsningen skal kende dens begrænsninger, så de ikke overstiger den maksimale mængde energi, som kan fordeles gennem komponenterne. For meget energi kan føre til ødelæggelse af ankre, sammenbrudsvigt, overudnyttelse af enhver energiabsorber i systemet og potentielt en ødelæggende skade for slutbrugeren. Der er kun to måder at energi kan reduceres i løbet af et fald: først ved at reducere vægten falder, og for det andet ved at reducere faldafstanden. Ingen af ​​disse faktorer bør overskrides. Overskrider disse grænser skabes en situation, hvor systemets ydeevne ikke kan forudsiges.

Engagement en nødvendighed ved faldsikring

Der kræver ressourcer for at implementere en succesfuld faldsikringsløsning. Ledelsen skal være opmærksom på de nedstyrtningsfarer, deres medarbejdere støder på i løbet af deres arbejdsdag, så ledelsen kan give vejledning og ressourcer til at løse de nævnte farer. Uanset arbejdsgiverens størrelse skal nøglepersonale identificeres for at kunne håndtere faldbeskyttelsesprogrammet. Større arbejdsgivere udvikler ofte et styregruppe, der består af et tværsnit af arbejdere. Mindre arbejdsgivere må kun have en eller to nøglepersoner. Under alle omstændigheder er denne gruppe ansvarlig for programmets succes, herunder at identificere og kategorisere høstfarer, bestemme løsninger, skrive procedurer og udvikle træningsprogrammer.

Kontrol og eftersyn af faldsikring

Kontrol, eftersyn, brug og opbevaring af faldsikringsudstyr skal foretages efter de enkelte leverandørers brugsanvisninger. En brugsanvisning på dansk skal følge med ved køb af udstyret. Tjek altid alle enkeldele, før I bruger udstyret – også hvis det er helt nyt: l Fangindretninger og glidesystemer skal være rene. l Der må ikke være trådbrud, revner, synlig slitage. Kassér omgående udstyret eller få det repareret, hvis der er fejl, som kan forringe funktionen. Hvis udstyret har været brugt til at standse et fald, skal det altid udskiftes. Udstyret skal efterses af en kompetent person mindst én gang om året og oftere, hvis udstyret bliver brugt meget. Læs i brugsanvisningen om udstyret skal tjekkes oftere. Udstyret skal være mærket med dato for seneste eftersyn. Faldsikringsudstyr holder længst, hvis det opbevares rent, tørt og beskyttet mod dagslys. Metaldele må ikke kunne ruste. Normalt holder udstyret ikke længere end 5 år.

 

KONTAKTFORMULAR