EN 341 Nedfiringsudstyr.

EN 341 er den europæiske standard som specificerer krav, testmetoder, mærkning og oplysninger, som fabrikanten skal levere til nedstigningsanordninger, som omfatter nedstigningslinjer (i det følgende benævnt linjer), der er beregnet til redning og til beskyttelse mod fald i et redningssystem, hvilket er en Personlige faldbeskyttelsessystem. Denne europæiske standard angiver ikke krav til nedstigningsanordninger, der anvendes til nedstigning i bjergbestigning, tobaksadgang eller arbejdspositionssystemer. BEMÆRK En nedstigningsanordning, som gør det muligt for brugeren at redde sig selv og som er i overensstemmelse med denne europæiske standard, er personlig beskyttelsesudstyr.

Se den fulde oversigt af EN-standarder som Faldsikring.nu kan være behjælpelige med her.